Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Solárna konštanta

Solárna konštanta je východiskový údaj na využívanie slnečnej energie. Udáva výkon slnečného žiarenia, prechádzajúceho na hranici zemskej atmosféry jednotkou plochy, nastavenej kolmo na slnečné lúče. V podstate 99,9 % energie dostupnej na zemskom povrchu má pôvod v slnečnej energii. Zvyšnú časť predstavuje geotermálna energia, energia prílivu a odlivu a jadrová energia

Solárna konštanta: 1,373 kW/m2
Na Zem dopadá celkom: 1,8 x 1017 W.

detail
detail