Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Stožiar elektrického vedenia

Najviditeľnejším zariadením, zabezpečujúcim prenos a rozvod elektrickej energie v krajine, sú stožiare elektrického vedenia. Vŕšok stožiarov nesie uzemňujúce vodiče, ktorý je veľmi účinnou ochranou proti bleskom, lebo ich odvádzajú do zeme. Usporiadanie stožiarov a ich konštrukcia zaručujú, že ani pri najsilnejšej víchrici sa zväzky vodičov nepriblížia k sebe, k zemi alebo k stožiaru. Čím sú stožiare vyššie, tým viac môžu byť od seba vzdialené. Vo vhodnom teréne môže byť rozstup stožiarov až pol kilometra. Okrem nosných stožiarov, ktorých úlohou je len niesť vodiče sú v sieti aj stožiare výstužné, ktoré sa nesmú zrútiť, ani v prípade keby sa laná na jednej strane pretrhli a na ich ramená pôsobila veľká sila preveseného vedenia z druhej strany. Stožiare sa vyrábajú z ocele Corten alebo Atmofix, na povrchu ktorej sa pôsobením atmosférickej vlhkosti vytvorí tenká vrstvička korózie, ktorá potom chráni materiál stožiaru lepšie ako ochranný náter. Stožiare môžu byť z rôznych materiálov: drevené, železobetónové, oceľové, zo zliatin hliníka a podobne.

detail
detail