Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Špičkové zaťaženie

Špičkové zaťaženie (pozri heslo Diagram zaťaženia) je „najvyššia” časť zaťaženia nad pološpičkovým zaťažením. Túto časť zaťaženia je vhodné pokrývať vodnými elektrárňami, prípadne menšími klasickými jednotkami, t. j. elektrárňami schopnými rýchleho zaťaženia. Účinnosť v tomto prípade nie je najvýznamnejším faktorom. V dennom diagrame zaťaženia sú spravidla dve špičky, t.j. dve vysoké ale krátke obdobia spotreby elektriny v systéme. Jedna špička je predpoludním a druhá podvečer.

detail
detail