Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Svietiplyn

Ako svietiplyn sa pôvodne označoval plyn z karbonizačných plynární, horiaci svietivým plameňom a používaný na osvetľovanie. Teraz ako svietiplyn označujeme plyn so spalným teplom asi 17,6 MJ/m3, ktorý sa vyrába buď karbonizáciou (ako „vedľajší” produkt v koksárňach), tlakovým splynením hnedého uhlia, štiepením zemného plynu, alebo miešaním a úpravou iných plynov, napríklad rafinérskych. Svietiplyn je jedovatý (obsahuje CO) a používa sa v stále menšej miere na kúrenie v priemysle a v domácnostiach.

detail
detail