Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Striedavé elektrické veličiny

Striedavé elektrické veličiny možno opísať periodickou funkciou sínus alebo kosínus. Takýto priebeh veličín nazývame priebehom harmonickým. Striedavé elektrické veličiny sú na rozdiel od jednosmerných premenné, tým dochádza v ich blízkosti k zmene magnetického a elektrického poľa, prejavuje sa jav elektromagnetickej indukcie.

V elektrotechnike našich silových elektrorozvodov majú všetky striedavé priebehy nominálnu frekvenciu 50 Hz.

detail
detail