Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Solárny panel

Sériovo-paralelným prepojením fotovoltických článkov vznikajú solárne panely. Vyrábajú sa v niekoľkých výkonových radoch od 10 do 300 W. Sú zdrojom jednosmerného elektrického prúdu, obvyklé pracovné napätie je 16 V. Celkový výkon solárnych panelov vo svete sa r. 1992 odhadoval na 60 MW. Aj keď je elektrina zo solárnych panelov, zatiaľ drahá, predsa už v špeciálnych prípadoch nachádza uplatnenie (družice, samoty, napájanie prístrojov s malou spotrebou na vzdialených osamelých miestach kam by bolo nehospodárne ťahať elektrické vedenie.

Solárny modul ISM 50.
Výkon: 51,8 W
Napätie na prázdno: 21 V
Pracovné napätie: 16,2 V
Pracovný prúd: 3,2 A
detail
detail