Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spalinový kotol

Kotol vykurovaný horúcimi spalinami, napojený obvykle za výfuk spaľovacej turbíny. Jeden z komponentov zariadení, ktoré využívajú paroplynové cykly.  

detail
detail