Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spalné teplo

Teplo, ktoré sa uvoľňuje pri spaľovaní určitého množstva látky. Obvykle sa v literatúre uvádzajú tabuľkové hodnoty spalného molárneho tepla, t. j. množstvo tepla, uvoľnené pri spálení jedného molu látky v kyslíku.

detail
detail