Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Súčiniteľ rýchlobežnosti

Súčiniteľ rýchlobežnosti veternej turbíny je pomer obvodovej rýchlosti špičiek listov turbíny a rýchlosti vetra. Rôzne typy veternej turbíny dosahujú v závislosti od súčiniteľov rýchlobežnosti rôznu účinnosť premeny energie vetra na mechanickú prácu rotora.

Optimálny súčiniteľ rýchlobežnosti (jeho dosiahnutie dáva maximálnu účinnosť; v zátvorke je dosiahnutá účinnosť)

  • Holandský veterný mlyn: 2,1 (18 %)
  • Americký mnoholistový rotor: 0,9 (30 %)
  • Rotor Darrieus: 4,5 (45 %)
  • Moderný dvojlistový rotor: 6 (50 %)

Teoretická účinnosť 59 % je dosiahnutá pri nekonečne veľkom súčiniteli rýchlobežnosti.

detail
detail