Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Palivo

Látka väčšinou organického pôvodu, z ktorej sa spaľovaním uvoľňuje tepelná energia. Najčastejšie sa používajú fosílne palivá (uhlie, vykurovacie oleje vyrábané z ropy alebo zemný plyn) alebo palivá na báze biomasy (palivové drevo, poľnohospodárske odpady, bioplyn). 

Odkazy:  Energetický potenciál rôznych zdrojov energie v prepočte na tony merného paliva (tmp). 
detail
detail