Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Parné vykurovanie

Spôsob ústredného, prípadne diaľkového vykurovania, v ktorom vykurovacím médiom je vodná para. Para privedená parným potrubím kondenzuje vo vykurovacích telesách, kondenzát sa vracia kondenzátovým potrubím späť do kotla. Nevýhodou parného vykurovania je vysoká povrchová teplota vykurovacích telies a zložitejšia regulácia vykurovacieho výkonu. 

Parné vykurovanie:

  • podtlakové – tlak pod 0,1 MPa,
  • nízkotlakové – tlak 0,1 až 1,15 MPa,
  • vysokotlakové – tlak nad 1,15 MPa.
detail
detail