Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Plynojem

Zariadenie na uskladňovanie plynu. V plynárenstve sa používajú nadzemné a podzemné plynojemy. Nadzemné plynojemy sa rozdeľujú na mokré, suché a tlakové. Podzemné plynojemy sú kolektorové (porézna hornina) a kavernové (jaskyňové). 

V súčasnej dobe slúži na vyrovnávanie spotreby zemného plynu na svete okolo 600 podzemných zásobníkov s celkovou kapacitou 300 mld. m3.

detail
detail