Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Porovnanie tepelnej účinnosti pri výrobe elektrickej energie

Uhoľné elektrárne %
Elektráreň spaľujúca práškové uhlie 32 – 45
Elektráreň s atmosferickým fluidným lôžkom 27 – 41
Elektráreň s tlakovým fluidným lôžkom 33 – 45
Integrovaný splyňovací závod s plynovou elektrárňou 36 – 50
Plynové elektrárne
Paroplynová elektráreň 34 – 37
Plynová turbína s kombinovaným cyklom 45 – 60
Palivové články s kyselinou fosforečnou 36 – 45
Palivové články s roztavenými karbonátmi 40 – 55
Palivové články s pevnými oxidmi 45 – 60
Olejové elektrárne
Parný kotol spaľujúci vykurovacie oleje 30 – 37
Dieselagregáty 35 – 45
Jadrové elektrárne
Ťažkovodné reaktory (PHWR) 30
Tlakovodné reaktory (PWR) 29 – 34
Zdokonalené tlakovodné reaktory (APWR) 33 – 35
Varné reaktory (BWR) 32 – 35
Zdokonalené varné reaktory (ABWR) 34 – 35
Plynom chladené reaktory (GCR, AGR) 40 – 41
Rýchle reaktory chladené tekutým sodíkom (LMFBR) 44
Vysokoteplotné reaktory plynom chladené (HTGR) 38 – 48
Elektrárne spaľujúce biomasu
Elektrárne spaľujúce drevo 20 – 25
Elektrárne s atmosferickým fluidným lôžkom 23 – 28
Splyňovacie zariadenia a plynová turbína 27 – 43
Slnečné elektrárne
Slnečná termálna 20 – 29
Slnečná parabolická 9 – 17
Fotovoltaická (amorfný kremík) 3 – 9
Fotovoltaická (veľmi tenký film) 3 – 14

IAEA Bulletin, 1998, č. 1, s. 3 (www.iaea.org)

detail
detail