Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Plutónium

Plutónium, resp. jeho izotopy Pu 239 a Pu 241, sú dôležitým štiepnym materiálom. Spolu s izotopom uránu U 235 slúžia ako palivo v jadrových reaktoroch a používajú sa tiež na výrobu jadrových zbraní. Technická príprava plutónia je založená na účinku pomalých neutrónov na izotop U 238. Prvýkrát bol umelo pripravený v roku 1940. 

Značka: Pu
Chem. prvok skupiny: lanthanoidy, resp. transurány
Tmavošedý kov, rádioaktívny
Najstálejším izotopom je 242 Pu s polčasom rozpadu 3,73 . 105 rokov
Atómové číslo: 94
Teplota topenia: 640 °C
Hustota: 19 840 kg.m-3
detail
detail