Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Prášková technológia

Prášková technológia je výraz pre technológiu spaľovania uhlia, ktorá dokáže spáliť palivo s vysokým obsahom popola a vody s účinnosťou vyššou, než majú roštové ohniská. Do vybavenia elektrární využívajúcich práškovú technológiu patria uhoľné mlyny drviace uhlie na prášok (odtiaľ názov tejto technológie), ktorý je potom vháňaný do horákov kotla prúdom vzduchu alebo spalín, prípadne ich zmesou. Moderné práškové elektrárne sa svojou účinnosťou blížia k štyridsiatim percentám.

detail
detail