Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Prietoková vodná elektráreň

Pracuje bez akumulácie a využíva množstvo vody pretekajúce riečiskom až do úplnej hltnosti vodných turbín, na ktorú je elektráreň dimenzovaná. Zvyšok prietoku nad využiteľnú hranicu prepadáva jalovo cez hať. Prietokové vodné elektrárne pracujú v základnej časti denného elektrického zaťaženia (pozri heslo Základné zaťaženie).

detail
detail