Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Parná turbína

Parná turbína je tepelný lopatkový rotačný motor, v ktorom sa mechanická energia získava expanziou vodnej pary v jednom alebo postupne v niekoľkých turbínových (tlakových) stupňoch, tvorených rozvádzacím a obežným kolesom s vencom lopatiek. Turbína sa spravidla nachádza na spoločnom hriadeli s elektrickým generátorom – spoločne tvoria tzv. turbogenerátor.

Výkon zahŕňa škálu od 2 do 500 MW.

Otáčky: 1 500 až 11 000 za min.
Účinnosť premeny: 0,85 až 0,95
Vstupné parametre pary: tlak – 2 až 16 MPa, teplota – 360 až 550 °C

Rozdelenie parných turbín:

Podľa zmeny tlaku v obežnom kolese:

  • rovnotlaková turbína – expanzia pary prebieha v rozvádzacom kolese a v obežnom kolese je tlak pary na vstupe a na výstupe rovnaký (pôvodne Lavalova turbína z roku 1893),
  • pretlaková turbína – expanzia pary prebieha v rozvádzacom aj obežnom kolese (pôvodne Parsonova turbína z roku 1884).

Podľa počtu stupňov:

  • jednostupňová,
  • niekoľkostupňová.

Podľa využitia výstupnej pary:

  • turbína kondenzačná (para kondenzuje v kondenzátore),
  • protitlaková,
  • odberová.
detail
detail