Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Priama ochrana

Časť elektrickej ochrany, ktorá samostatne vykonáva požadovanú činnosť (bez pomocného obvodu).

detail
detail