Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Meranie a regulácia

Meranie a regulácia je v elektrárenstve častý pojem. Je to proces určovania veľkosti fyzikálnych veličín (počet otáčok, rýchlosť, tlak, teplota, vlhkosť) a ich porovnávanie s nominálnymi hodnotami. Pri manuálnom procese merania a regulácie sleduje pracovník údaje meradiel a podľa nich nastavuje regulačné orgány (ventily, odpory atď.). Pri automatickom procese ovláda regulačné orgány merací snímač priamo, alebo dáva signál pomocnému systému, ktorý rozvádza pomocnú energiu (tlakovú alebo elektrickú) na výkonné orgány, ktoré ovládajú regulačný orgán.

detail
detail