Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Model jadra atómu

Model jadra atómu je zjednodušená predstava o jeho stavbe. Kvapkový model jadra (Niels Bohr, 1938) opisuje jadro ako kvapku nestlačiteľnej nukleónovej kvapaliny. Vystihuje základné vlastnosti väzbových energií a hmotností jadier, ich stabilitu, rozpady a štiepenie. Šupkový model (M. Goeppertová-Mayerová, 1953) interpretuje atómové jadro ako jednotlivé nukleóny pohybujúce sa v priemernom poli vytvorenom všetkými ostatnými nukleónmi. Zovšeobecnený model (N. Bohr, B. Mottelson, 1956) zjednocuje obidva predchádzajúce modely. Centrálna časť jadra je obdobou jadrovej kvapky, v poli ktorej sa pohybujú vonkajšie nukleóny. Vysvetľuje elektromagnetické momenty, hladiny, parity a spiny jadier. Je to doposiaľ najlepšie prepracovaný model. 

detail
detail