Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Dusík

Dusík (nitrogénium) je dôležitý biogénny prvok. Vyskytuje sa najmä ako súčasť vzduchu, ktorý ho obsahuje 78,1 objemových %. Priemyselne sa získava skvapalnením a frakčnou destiláciou vzduchu.

Značka: N
Chem. prvok skupiny: V B
Bezfarebný plyn bez zápachu a bez chuti, ľahší ako vzduch
Atómové číslo: 7
Relatívna atómová hmotnosť: 14,0067
Teplota topenia: -210,5 °C
Teplota varu: -195,82 °C
Hustota: 1,251 kg.m-3
detail
detail