Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Dowtherm

Dowtherm, je organická kvapalina s vysokým bodom varu, ktorá sa používala na skladovanie paliva v jadrovej elektrárni A1. Vysoká rádioaktivita dowthermu je najmä dôsledkom porušenia pokrytia niektorých palivových článkov, a taktiež závisí na stupni vyhorenia v minulosti uskladneného paliva v tomto kvapalnom rádioaktívnom odpade. Hlavným spôsobom úpravy dowthermu je bitúmenácia, ktorá spočíva v odparení kvapaliny a rozmiešaní suchého zvyšku s roztaveným bitúmenom alebo s bitúmenovou emulziou.

detail
detail