Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Deutérium

Deutérium je izotop vodíka, ktorý má výborné moderačné vlastnosti. Vodu, v ktorej molekulách H2O je miesto „obyčajného“ izotopu vodíka práve deutérium, nazývame ťažká voda. S ohľadom na malú absorpciu neutrónov je ťažká voda lepším moderátorom než ľahká voda. Okrem jadrovej techniky sa deutérium a jeho zlúčeniny používajú napr. v spektroskopii, v lekárstve, pri štúdiu mechanizmov chemických reakcií a podobne.

Atómové číslo: 2
Relatívna atómová hmotnosť: 2,014
Teplota topenia: -254,5 °C
Teplota varu: -249,48 °C
Hustota: 0,138 hustoty vzduchu
Výskyt: tvorí 0,015 % prírodného vodíka
detail
detail