Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Denoxidácia

Odstraňovanie oxidov dusíka zo spalín. Oxidy dusíka patria medzi škodlivé emisie elektrární, spaľujúcich fosílne palivá. Vznikajú jednak oxidáciou dusíka prítomného v malom množstve v palivách, jednak oxidáciou dusíka v spaľovacom vzduchu. Množstvo vznikajúcich oxidov dusíka závisí vo veľkej miere od spaľovacej teploty – čím vyššia spaľovacia teplota, tým viac vznikajúceho NOX.
V súčasnosti sa preto predovšetkým upravujú horáky a zlepšuje sa kontrola spaľovania, čím sa znižuje spaľovacia teplota.

Emisie bloku 110 MW.
Množstvo spalín: 600 000 m3/hod
Teplota spalín: 170 °C
Obsah 330 mg/m3
Limit z r. 1999: 400 mg/m3
detail
detail