Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Distribučné spoločnosti

Poslaním regionálnych energetických distribučných spoločností je distribúcia a predaj elektrickej energie všetkým kategóriám zákazníkov. Sú to priemyselné podniky, drobní podnikatelia aj domácnosti. Okrem predaja elektrickej energie zabezpečujú tieto spoločnosti aj servisné a zúčtovacie služby, realizáciu prípojných a odberných miest a správu rozvodní, transformovní a distribučných sietí 110 kV a 22 kV. 
Elektrickú energiu, ktorú dodávajú zákazníkom, nakupujú nielen od Slovenských elektrární, a. s., ale aj od iných výrobcov a dodávateľov (vrátane zahraničných). Väčšina odberateľov elektrickej energie je na napäťovej úrovni 400 / 230 V.

Na Slovensku existujú tri regionálne distribučné spoločnosti:

www.zse.sk    Západoslovenská energetika, pôsobiaca na území štyroch krajov západného Slovenska a Bratislavy,
www.sse.sk Stredoslovenská energetika, ktorá pôsobí na strednom Slovensku,
www.vse.sk Východoslovenská energetika, pôsobiaca na území Košického a Prešovského kraja.
detail
detail