Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Chemická reakcia

Chemická reakcia je dej spočívajúci v rozpade východiskových molekúl alebo iónov a v tvorbe nových. Dochádza k nej, ak molekuly východiskových látok (reaktantov) obsahujú relatívne slabú väzbu, takže reaktanty sú za daných podmienok nestále. Keď sa takéto molekuly vhodným spôsobom zrazia (záleží na geometrii a energii zrážky), staré väzby sa prerušia, vznikne na veľmi krátky čas prechodový komplex, v ktorom sa vytvoria nové väzby. Chemickou reakciou je i spaľovanie, čo je dôležité z pohľadu energetiky

Typy chemických reakcií: súčinná reakcia, zlučovacia reakcia (adícia), disproporcionácia, eliminácia, substitúcia, výmenná reakcia, kondenzácia, polyadícia, polykondenzácia, zvratná reakcia.

detail
detail