Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Chladivo

Chladivo v reaktore odvádza teplo z aktívnej zóny. Ako chladivo je možné použiť plyny, kvapaliny, tekuté kovy a roztavené soli. Chladivo musí mať tieto vlastnosti – dobré tepelné vlastnosti, vysoký bod varu, nízku teplotu tavenia, nízku obstarávaciu cenu. 
 
V jadrovej energetike sa dnes používajú predovšetkým tieto chladivá: CO2, voda, ťažká voda, zriedkavejšie NaK a hélium.

Porovnanie chladiva:HeH20NaK
Merné teplo: 5 2044 183146,5 J/kg . K
Bod varu:-268,9100784 °C
Teplota topenia:-271,4 0 -11 °C

Poznámka: bod varu je uvedený pri atmosférickom tlaku.
detail
detail