Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Uhlík

Uhlík (carboneum) je kyselinotvorný, nevyhnutný biogénny prvok, výlučne nekovovej povahy. Jeho schopnosť vytvárať väzbové reťazce umožňuje vznik veľkého množstva zlúčenín, ktorých počet je neporovnateľne vyšší než počet zlúčenín všetkých ostatných prvkov dohromady. Uhlík je bez chuti a bez zápachu, pri obyčajnej teplote je mimoriadne chemicky neaktívny, ale pri vysokých teplotách sa zlučuje s mnohými prvkami. V prírode sa vyskytuje v dvoch alotropických modifikáciách (diamant, grafit), v anorganických a organických zlúčeninách.

Značka: C
Chem. prvok skupiny: IV. B
Atómové číslo: 6
Relatívne atómové číslo: 12,011
Teplota topenia: 3 552 °C
Teplota varu: 4 827 °C
Hustota: 2 260 kg.m-3
detail
detail