Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Úložisko rádioaktívnych odpadov

Úložisko rádioaktívnych odpadov alebo vyhoreného jadrového paliva je priestor, objekt alebo zariadenie na povrchu alebo v podzemí slúžiace na ukladanie rádioaktívnych odpadov. Vybavenie úložiska musí umožňovať izoláciu uložených odpadov, ich kontrolu a ochranu životného prostredia. Izolácia odpadov od životného prostredia je zabezpečovaná pomocou viacbariérového systému.

 

Uloženie odpadu v RÚ RAO
Povrchové úložisko
RÚ RAO Mochovce

Interaktívna schéma

Povrchové úložisko
Uloženie odpadu
v RÚ RAO

3D animácia

detail
detail