Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Uhoľná elektráreň Vojany

Uhoľná elektráreň Vojany (EVO) je najväčšia elektráreň na fosílne palivá na Slovensku a nachádza sa približne 80 km juhovýchodne od Košíc. Pre bloky EVO I slúži ako palivo čierne uhlie a pre bloky EVO II ťažký vykurovací olej a zemný plyn. Palivo je dodávané z Ukrajiny a z Ruska. V roku 1997 sa na tejto elektrárni začal rozsiahly program obnovy a modernizácie blokov zameraný najmä na splnenie prísnych emisných limitov.

EVO I.
Počet kotlových jednotiek: 6
počet turbín: 6
elektrický výkon: 6 x 110 MW
výstavba: 1964 – 1966

 

EVO II.
Počet kotlových jednotiek: 6
počet turbín: 6
elektrický výkon: 6 x 110 MW
výstavba: 1973 – 1974
detail
detail