Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Urán

Urán je prirodzený rádioaktívny prvok s niekoľkými izotopmi používanými ako jadrové palivo. Dosiaľ sú známe izotopy uránu s hmotnostnými číslami 227 až 240, z ktorých v prirodzenej izotopnej zmesi sa vyskytujú materské nuklidy uránového a aktíniového radu (U 238 a U 235) a dcérsky produkt uránového radu (U 234). Prírodná zmes izotopov uránu sa skladá z 99,3 % U 238 a 0,7 % U 235. Praktický význam izotopov uránu spočíva v štiepiteľnosti U 235 a U 233 tepelnými neutrónmi a v schopnosti udržať reťazovú reakciu.

Chemický prvok: patrí medzi aktinoidy
Oxidačné číslo: 3 – 6
Atómové číslo: 92
Relatívna atómová hmotnosť: 238,029
Teplota topenia: 1 132 °C
Teplota varu: 3 818 °C
Hustota: 18 950 kg.m-3 (25 °C)
Tvrdosť: 6,0
Rudy: Uranín s prímesami
Polomer jadra: R = 1,3 x 10-15 * A-1/3, A = 235 (hmotnostné číslo)

   

Odkazy: Energetický potenciál rôznych zdrojov energie v prepočte na tony merného paliva (tmp).
detail
detail