Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Účinnosť

Účinnosť je miera využitia vynaloženej energie. Hodnota účinnosti je vždy menšia než jeden a udáva pomer energie získanej určitým dejom k energii na tento dej vynaloženej za rovnaký čas. Pri premene energie primárnych zdrojov je účinnosť pomerom energie ďalej využiteľnej k energii privedenej.

Pri motoroch a generátoroch je účinnosť najjednoduchšie uvedená pomerom výkonu k príkonu. Ak dochádza v zariadení k niekoľkým premenám energie (motor – prevod – generátor), potom je výsledná účinnosť súčinom jednotlivých účinností.

Odkazy: Energetický potenciál rôznych zdrojov energie v prepočte na tony merného paliva (tmp).
Prehľad výroby elektriny spálením 1 kg fosílnych a jadrových palív.
Porovnanie tepelnej účinnosti pri výrobe elektrickej energie (%).
detail
detail