Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kompresor

Stroj, v ktorom prebieha stláčanie plynu, pričom kompresný pomer (pomer výstupného a vstupného tlaku) je väčší ako 3. V piestovom a rotačnom kompresore sa nasávaný plyn stláča zmenšovaním jeho objemu. V odstredivých strojoch (turbokompresoroch) sa plyn urýchľuje v obežnom kole pôsobením odstredivých síl a v difúzore stláča ako dôsledok premeny kinetickej energie na tlakovú. 

Radiálny turbokompresor ČKD na koksový plyn.

Objemový prietok: 18,3 m3/s
Stlačenie: na 1,18 MPa
Otáčky: 9 360 za min.
detail
detail