Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kolektor

Kolektor je všeobecne zberač alebo zberná komora a v odbore výroby elektrickej energie sa používa v dvoch významoch. Po prvé je to potrubie s väčším priemerom, do ktorého ústia potrubia s menším priemerom, napr. kolektor pary alebo kolektor napájacej vody. Druhým významom je slnečný kolektor, t. j. zariadenie, ktoré slúži na zachytávanie slnečnej žiarivej energie a na jej premenu na iné formy energie. 

detail
detail