Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kyslý dážď

Organické  látky  obsahujúce  síru  pri spaľovaní  oxidujú na oxid siričitý SO2 (ide hlavne o uhlie s obsahom síry). Okolo 90 % tohto oxidu uniká spolu so spalinami komínom do ovzdušia, kde pôsobením vlhkosti a slnečného žiarenia z neho vzniká kyselina sírová, ktorá v podobe kyslých dažďov prekysľuje pôdu, znižuje možnosť prísunu živných látok do listov a ihličiek stromov, čo vedie k odumieraniu lesov. Kyslé dažde pôsobia nepriaznivo na všetky živé organizmy, vrátane človeka.

detail
detail