Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kurčatov Igor Vasiljevič

12. 1. 1903 – 7. 2. 1960
sovietsky fyzik

Zaoberal sa fyzikou atómových jadier, predovšetkým rezonančným pohlcovaním neutrónov. V polovici 30. rokov minulého storočia dospel so svojimi spolupracovníkmi k dôležitým výsledkom, ktoré sa týkali izomérie atómového jadra. Igor V. Kurčatov viedol veľký tým vedcov a inžinierov, ktorých úlohou bolo vyriešiť kľúčové problémy využitia jadrovej energie. Koordinoval práce na stavbe prvého sovietskeho cyklotrónu. Po druhej svetovej vojne viedol výskum a technický vývoj atómovej bomby.

detail
detail