Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Káblové vedenie

Káble sa používajú na rozvod elektrickej energie v mestách, na sídliskách, v priemyselných závodoch a pod. Káble sa ukladajú do zeme alebo sú zavesené vo vzduchu, uloženém na káblových lávkach, na roštoch, v kanáloch a pod. 

Rozdelenie káblov podľa konštrukcie: jednožilový, viacžilový, symetrický, nesymetrický. Rozdelenie káblov podľa účelu: silový (na prenos veľkých výkonov), komunikačný.

Rozdelenie káblov z hľadiska prenášaných kmitočtov: nízkofrekvenčný (do 10 kHz), vysokofrekvenčný (asi 12 kHz až 12 MHz).

detail
detail