Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Koeficient využitia inštalovaného výkonu

Koeficient využitia inštalovaného výkonu je pomer skutočne vyrobenej elektrickej energie k množstvu elektrickej energie, ktorú by blok vyrobil pri prevádzke s inštalovaným elektrickým výkonom. Koeficient využitia inštalovaného výkonu sa obvykle vzťahuje k jednému kalendárnemu roku a vyjadruje sa buď hodnotou od 0 do 1 alebo percentom. Hodnota koeficientu využitia inštalovaného výkonu závisí jednak od typu elektrárne a jej zaťaženia (pozri heslo diagram zaťaženia) a v rámci týchto charakteristík od kvality jej prevádzky.   

Orientačné hodnoty koeficientu využitia inštalovaného výkonu.
Jadrová elektráreň: 70 – 80 % (výnimočne až 100 %)
Tepelná elektráreň: 50 – 80 %
Vodná elektráreň:
 
10 – 70 % (prietoková 45 – 70 %, akumulačná 15 – 35 %, prečerpávacia 10 – 15 %)
detail
detail