Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ventilátor

Ventilátor je stroj na stláčanie plynu, určený pre pomer výstupného a vstupného tlaku menší než 1,1. 
V elektrárňach na fosílne palivá sa ventilátory používajú na dopravu spaľovacieho vzduchu do spaľovacej komory – ohniska a na odvod vychladených spalín do komína. Podľa konštrukcie rozlišujeme radiálne a axiálne prevedenie.  

Parametre spalinového ventilátora.

Objemový prietok spalín: 15 m3/s
Teplota spalín: 170 °C
Menovité stlačenie: 1,18 kPa
Menovitý výkon ventilátora: 30 kW
detail
detail