Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ozónová diera

Ozónovou dierou nazývame zmenšenie hrúbky ozónovej vrstvy, ktorú tvorí pomerne vysoká koncentrácia ozónu v stratosfére, s maximálnou hodnotou vo výške asi 25 km nad povrchom Zeme. Ničivý proces spôsobuje rastúci obsah chlóru v atmosfére. Chlór sa uvoľňuje z chlorovodíkových uhľovodíkov (freónov) vplyvom ultrafialového slnečného žiarenia. Jediný atóm chlóru dokáže rozložiť až 10 000 molekúl ozónu na molekuly kyslíka.

Ozónová vrstva sa najskôr zužuje nad pólmi, pričom tento proces je výraznejší na južnom póle, kde je chladnejšie a účinky chlóru sú ničivejšie. Jedinou cestou, ako spomaliť zväčšovanie ozónovej diery, je celosvetový zákaz používania freónov a ďalších plynov podieľajúcich sa na zoslabovaní tohto ochranného obalu Zeme.

Niekoľko údajov o ozónovej diere:

  • V roku 1992 bola nad južným pólom nameraná doposiaľ najväčšia ozónová diera, s plochou asi 2 mil. km2.
  • Koncom marca 1995 sa vo výške asi 20 km nad severným pólom zmenšila hrúbka ozónovej vrstvy asi o 30 %.
  • Zúženie ozónovej vrstvy o 10 % zvyšuje počet ochorení na rakovinu kože o 30 až 40 %.
detail
detail