Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Olovo

Olovo (plumbum) je známe od praveku. Vyrába sa najčastejšie z galenitu. Na vzduchu sa pokrýva tenkou vrstvou oxidu. Používa sa napríklad na výrobu olovených akumulátorov, elektrických káblov, rúrok, v chemických zariadeniach a v zliatinách. Používa sa ďalej ako materiál ochranných krytov proti ionizujúcemu žiareniu.

Značka: Pb
Chem. prvok skupiny: IV B
Modrobiely mäkký ťažný kov.
Atómové číslo: 82
Relatívna atómová hmotnosť: 207,2
Teplota topenia: 327 °C
Teplota varu: 1 750 °C
Hustota: 11 350 kg.m-3
detail
detail