Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Obohatené palivo

Tak sa nazýva jadrové palivo s väčším než prírodným (0,71 %) obsahom izotopu U 235.

Podľa stupňa obohatenia rozlišujeme slabo obohatené palivo (1–5 %), stredne obohatené palivo (5–10 %) a silne obohatené palivo (10–90 %).

V energetických jadrových reaktoroch sa používa slabo obohatené palivo. Stredne a silne obohatené palivo sa používa vo výskumných reaktoroch. Vyhorené jadrové palivo, ktoré má nižší než prírodný obsah izotopu U 235, sa nazýva ochudobnené palivo.

detail
detail