Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ohrievač vzduchu

Tepelný výmenník využívajúci teplo odchádzajúcich spalín na zohriatie spaľovacieho vzduchu privádzaného do spaľovacej komory kotla. Podľa spôsobu prenosu tepla rozlišujeme rekuperačné a regeneračné ohrievače. V rekuperačnom ohrievači sú spaliny od ohrievaného vzduchu oddelené pevnou stenou, v regeneračných ohrievačoch sa teplo prenáša prostredníctvom akumulačnej časti, ktorá je striedavo ohrievaná spalinami a ochladzovaná vzduchom.

Ohrievač vzduchu kotla s výkonom 220 ton pary za hodinu.
Potrebné množstvo vzduchu: 150 m3/s
Ohriatie vzduchu: 400 °C
Prietok spalín: 250 m3/s
Vstupná teplota spalín: 515 °C
Výstupná teplota spalín: 140 °C
detail
detail