Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ozón

Ozón je trojatómový kyslík O3. Je to nestály charakteristicky páchnuci výbušný plyn.
Má silné oxidačné účinky, vo vyššej koncentrácii je jedovatý, dráždi sliznicu, ničí baktérie a má dezinfekčné účinky. Pre život na Zemi je dôležitá tzv. ozónosféra, t. j. vrstva atmosféry (stratosféra) medzi 15 a 50 km, kde dochádza k fotochemickým procesom a vzniká ozón. Ten potom pohlcuje ultrafialové slnečné a vesmírne žiarenie, ničiace živé organizmy. Intenzívne ultrafialové žiarenie poškodzuje rastliny aj živé tvory – u ľudí vyvoláva rakovinu kože a očné zápaly, u poľnohospodárskych plodín znižuje výnosy. V tejto súvislosti sa často spomína obávaná ozónová diera.

V posledných  rokoch  vzniká tiež prízemná  vrstva  ozónu  najčastejšie v dôsledku  škodlivých emisií z priemyselných činností a automobilového priemyslu. Tento ozón je škodlivý, pôsobí dráždivo na oči, sliznice a pľúca. Prízemný ozón je tiež hlavnou zložkou smogu a podporuje vznik skleníkového efektu a kyslých dažďov.

detail
detail