Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

OTEC (Ocean Thermal Energy Convertion)

OTEC (Ocean Thermal Energy Convertion – Premena tepelnej energie oceánu) je názov malých pokusných elektrární, ktoré využívajú teplotný rozdiel medzi teplou vodou pri hladine a chladnou vodou morských hlbín. Pri pobreží Havajských ostrovov je postavená jedna elektráreň na 50 kW a neďaleko od nej sa buduje ďalšie zariadenie OTEC-2 s výkonom 1 MW.

detail
detail