Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Oxidy síry

Oxidy síry patria medzi najškodlivejšie látky, ktoré sa môžu dostať spalinami do vzduchu.

 

Oxid sírový – SO3:

  • vyskytuje sa v plynnom, kvapalnom aj pevnom skupenstve.

 

Oxid siričitý – SO2:

  • bezfarebný plyn ostrého dráždivého zápachu, ktorý vzniká spaľovaním síry na vzduchu alebo pražením sulfidových rúd v prúde vzduchu.
  • teplota topenia: -72,5 °C,
  • teplota varu: -10,0 °C,
  • s vodou ľahko reaguje, pričom vzniká kyselina síričitá.
detail
detail