Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Oxidy uhlíka

Oxid uhoľnatý – CO:

  • jedovatý bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, ľahší ako vzduch,
  • teplota topenia: -204,0 °C,
  • teplota varu: -151 °C,
  • málo rozpustný vo vode.

 

Oxid uhličitý – CO2:

  • bezfarebný, nehorľavý plyn, ťažší ako vzduch,
  • na vzduchu sublimuje pri -78,5 °C,
  • je dobre rozpustný vo vode, pričom vzniká slabá nestála kyselina uhličitá,
  • podieľa sa na tzv. skleníkovom efekte a v súčasnosti neexistuje technológia na jeho odstránenie zo spalín.
detail
detail