Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tepelné diagramy

Diagramy znázorňujúce termodynamické procesy prebiehajúce v pracovnej látke. Najvyužívanejšie sú diagramy znázorňujúce tepelné obehy pracovnej látky v diagrame, teplota – entropia (T-s) alebo, tlak – merný objem (p-v).

Diagram T-s Carnotovho cyklu: 

  • Os x: entropia, s (kJ/kg.K) 
  • Os y: teplota, T (K) Carnotov cyklus je v diagrame T-s obdĺžnik, ktorého vertikálne strany znázorňujú adiabatickú kompresiu (pri nižšej entropii) a adiabatickú expanziu (pri vyššej entropii). 

Horizontálne úsečky znázorňujú izotermickú kompresiu (pri nižšej teplote) a izotermickú expanziu (pri vyššej teplote).

detail
detail