Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Transmutácia

Transmutácia je umelá premena dlhodobých rádionuklidov na krátkodobé. Pôsobením neutrónov z urýchľovača častíc sa vysokoaktívne prvky s dlhým polčasom rozpadu môžu premieňať na krátkodobé alebo dokonca na nerádioaktívne. Týmto spôsobom by sa teda mohol zneškodňovať vysokoaktívny odpad, vrátane vyhoreného jadrového paliva. Metóda bola vyvinutá vo výskumných laboratóriách Los Alamos v USA a dnes je najčastejšie označovaná skratkou ADTT (Accelerator Driven Transmutation Technology - urýchľovačom riadená transmutačná technológia). Treba však poznamenať, že tento spôsob je zatiaľ v počiatočnom štádiu praktického využitia a budúcnosť ukáže, či nájde široké uplatnenie.

detail
detail