Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Technológia čistého uhlia

Technológie čistého uhlia (Clean Coal Technology) sú nové technológie spaľovania uhlia, ktoré spájajú efektívnu kontrolu emisií škodlivín so zvýšenou účinnosťou využitia paliva. Cieľom technológií čistého uhlia je splnenie tých najprísnejších emisných limitov a štandardov. Pri ich úspešnej aplikácii by mohlo v budúcnosti uhlie hrať dominantnú úlohu v zaisťovaní energetických potrieb. Medzi tieto technológie patrí spaľovanie práškového uhlia, využitie Kalinovho cyklu, obehy s palivovými článkami a podobne.

detail
detail